Program Rada

U našoj predškolskoj ustanovi „ Kuća veverica“ realizuju se i dodatni programi u skladu sa uzrastom dece, njihovim potrebama i željama. Svi programi se održavaju od strane stručnih lica iz date oblasti.

Posebni programi su uračunati u cenu troškova boravka u vrtiću.