Program vaspitno – obrazovnog rada sa decom od tri godine do uključivanja u pripremni predškolski programbaziran je na principima jednakosti uz uvažavanje individualnosti svakog deteta.

 • Negovanje osećanja poverenja i bliskosti
 • Razvijanje samostalnosti, samokontrole i rezilijentnosti u svom okruženju
 • Kooperativno učenje u malim grupama prema interesovanjima dece
 • Razvijanje kritičkog mišljenja i samostalnost zaključivanja
 • Unapređenje govora i bogaćenje vokabulara kroz celodnevne aktivnosti
 • Razvoj motoričkih i intelektualnih sposobnosti kroz igru nestruktuiranim materijalima
 • Upoznavanje članova lokalne zajednice kroz igre van objekta i izlete
 • Prihvatanje različitosti, nenasilna komunikacija, prihvatanje sopstvenih i tuđih emocija
 • Ohrabrivanje ka javnom govoru kroz dramatizacije
 • Podsticanje na samostalno dolaženje do rešenja
 • Razijanje digitalnih veština u multimedijalnom centru
 • Prihvatanje odgovornosti i obaveza kroz negu biljaka i životinja
 • Pripremni predškolski program
Sve dodatne usluge su već PLAĆENE! Bez Dodatnih Troškova – jer su u cenu uračunate vlažne maramice, kreme, čaše… i posebni programi