Program rada sa decom uzrasta od prve do treće godine zasnovan je na činjenici da se u tom uzrasnom dobu dešava intenzivan psiho- fizički razvoj, te da je uticaj na dete u tom periodu od presudnog značaja za dalji razvoj.

 • Individualni pristup u planiranju rada za svako dete
 • Negovanje osećanja poverenja i bliskosti
 • Socijalizacija deteta sa vaspitnim i drugim osobljem kao i sa vršnjacima
 • Pružanje mogućnosti za socijalizacijom kroz zajedničke igre sa starijom decom
 • Podsticanje pozitivne atmosfere i interakciju među decom kroz različite igre
 • Usvajanje higijenskih navika
 • Podrška u razvijanju krupne motorike i osamostaljivanje
 • Podsticanje neverbalne i verbalne komunikacije i razvoj grafomotorike
 • Senzo – perceptivni razvoj kroz aktiviranje svih čula
 • Muzički razvoj koji doprinosi osećaju pripadnosti grupi
 • Likovni razvoj kroz koje se dete iskazuje na sopstveni način, neguje kreativnost i samostalnost.
 • Program rada dece od tri do pet i po godina