Upis je u toku!

Sve detalje oko upisa mozete pogledati na starnici UPIS.

Dokumentacija koja je neophodna za upis za sistem subvencija:

 • Odbijenica iz državne predškolske ustanove
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
 • Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva na koji će biti uplaćivana refundacija
 • Pre upisa potrebno je dostaviti popunjen zdravstveni list deteta koji ćete dobiti u ustanovi a popunjava ga izabrani lekar i izdaje potvrdu za kolektiv.

Dokumentacija za upis bez subvencija grada:

 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete
 • Zdravstveni list deteta koji ćete dobiti u ustanovi a popunjava ga izabrani lekar i izdaje potvrdu za kolektiv.

Ostala dokumenta se popunjavaju u samoj ustanovi.

Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Ostvarivanje prava na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi „ Kuća veverica“ stiče se ukoliko:

 • Oba roditelja su radnom odnosu
 • Roditelji su državljani Republike Srbije
 • Prebivalište roditelja je na teritoriji Grada Beograda
 • Deca nisu dobila mesto u državnoj predškolskoj ustanovi

Korak po korak…

Sa potvrdom da dete nije ostvarilo upis u državnu predškolsku ustanovu roditelji posećuju privatnu predškolsku ustanovu „ Kuća veverica“, upoznaju se sa uslovima ustanove i potpisuju ugovor sa vrtićem.

Po potpisivanju ugovora roditelj se upućuje u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu koji se nalazi na adresi Kraljice Marije 1, na III spratu u pisarnici (7, 8), gde predaje sledeća dokumenta:

 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova koji možete dobiti u PU „ Kuća veverica“ ili preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.
 • Original potvrdu predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd da dete nije ostvarilo upis zbog nedovoljnog kapaciteta
 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete kao i rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, hranitelja ili usvojitelja.
 • Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva
 • Očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenu na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda
 • Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom

Nakon što roditelj/staratelj sklopi ugovor sa predškolskom ustanovom „ Kuća veverica“ ,dobija uplatnicu na pun iznos za troškove boravka u vrtiću koji iznosi 32 000 dinara. Refundacija, povraćaj novca koju Grad isplaćuje, iznosi 22 362 dinara. Isplata se izvršava najkasnije poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec.

POSEBNI PROGRAMI

U našoj predškolskoj ustanovi „ Kuća veverica“ realizuju se i dodatni programi u skladu sa uzrastom dece, njihovim potrebama i željama. Svi programi se održavaju od strane stručnih lica iz date oblasti.

Posebni programi su uračunati u cenu troškova boravka u vrtiću.

Školica jezika

Škola plesa

Ekološke radionice